Saturday, September 6, 2014

Ano ang Gamot sa Lagnat? - for adults

gamot sa lagnat


Masasabing may lagnat o fever ang isang tao kapag mahigit 37 C ang kanyang temperatura.

May iba't ibang paraan ang pagkuha ng temperatura. Kadalasan ngayon, tinitingnan kung ikaw ay may lagnat sa pamamagitan ng underarm / armpit / axillary temperature. 

Ang normal na axillary temperature ay nasa pagitan ng 36.9 C - 37.4 C. Posibleng ikaw ay may lagnat kapag lumampas ang iyong temperatura sa range na ito.


Sanhi ng pagkakaroon ng lagnat


Marami ang pwedeng maging sanhi ng lagnat. Ang kadalasang sanhi ng pagkakaroon nito ay ang mga sumusunod:

- pagkakaroon ng impeksiyon sa tenga, baga, balat, lalamunan, pantog o bato
- dehydration o pagkatuyo ng tubig sa katawan
- pagkakabilad sa init ng araw o mainit na lugar

Maaari ring maging sanhi ng lagnat ang:

- epekto ng pagbabakuna
- side effect ng pag-inom ng gamot


Sintomas ng lagnat


Bukod sa pag-init ng katawan, masasabing ikaw ay may lagnat kung nararamdaman mo ang mga ganitong kalagayan:

- pamamawis
- panlalamig
- pananakit ng ulo
- pananakit ng katawan
- kakulangan ng gana sa pagkain
- dehydration
- panghihina


Gamot sa lagnat


Ang simpleng lagnat ay maaaring gamutin lamang sa inyong tahanan. Narito ang iba't ibang paraan upang malunasan ang inyong lagnat:

1. Uminom ng maraming tubig, juice o humigop ng mainit na sabaw upang mapalitan ang nawawalang tubig sa katawan.

2. Magpahinga. Hayaang magpahinga ang taong nilalagnat upang manumbalik ang lakas. Kadalasan, nawawala ang lagnat pagkalipas ng 2-3 days.

3. Bigyan ng sapat na bentilasyon. Buksan ang bintana upang makapasok ang hangin, pero huwag hahayaang matamaan ng direktang hangin.

4. Pagsuotin ng angkop na damit. Kung ang taong nilalagnat ay nilalamig, bigyan ng kumot o jacket. Kung hindi naman siya nilalamig, huwag ipagpilitang pagsuotin ang may sakit ng makakapal na damit.

5. Punasan ang nilalagnat. Huwag munang payagang maligo ang nilalagnat sapagkat maaaring maging sanhi ito ng panggiginaw. Sa halip, punasan ng maligamgam na tubig ang katawan ng may sakit gaya ng noo, mukha, kilikili, braso, kamay, dibdib, hita, binti at paa. Maaari ding ipampunas ang pinaglagaan ng dahon ng suha o sambong.

6. Uminom ng gamot sa lagnat. Ang kadalasang pinapainom sa may lagnat ay: paracetamol (Biogesic), acetaminophen (Tylenol) at ibuprofen (Advil, Motrin). Uminom ng gamot tuwing ika-4 na oras (8am-12nn-4pm-8pm-12mn). Subalit, depende pa rin ito kung ano ang nakalagay na direksyon sa pag-inom ng gamot sa lagnat.


Kailan dapat kumonsulta sa doktor


Bagamat ang lagnat ay pwedeng gamutin sa bahay, kumonsulta sa doktor kapag nakakaranas ng ganitong sintomas:

- kapag pabalik-balik ang lagnat at mahigit 3 araw na
- may pamumula ng balat o rashes
- paninilaw ng balat
- pamumutla
- labis na panghihina at pangangayayat
- paninigas ng leeg
- hirap sa pagdumi at pag-ihi

Ang mga ganitong sintomas ay maaaring indikasyon ng ibang sakit na kailangang bigyan ng karagdagang lunas.Must Read

loading...