Friday, May 6, 2016

Mga Antibiotic Para sa Ubo

antibiotic para sa ubo


Kapag ikaw ay may ubo, madalas ay may kaakibat itong impeksiyon. Kaya naman kung mapapansin mo, ang mga nireresetang gamot ng iyong doktor ay may kasamang antibiotic.

Bagamat ang gamit ng antibiotic ay para puksain ang anumang impeksiyon, hindi lahat ng antibiotic ay mabisang gamot para sa ubo.

May mga antibiotic na talagang ginawa para sa ubo gaya ng mga sumusunod:

*Ang listahan ng mga generic na gamot para sa ubo ay mula dito sa website ng The Generics Pharmacy. Para malaman kung anong brand, klase ng antibiotic sa ubo ang kailangan at dosage nito, itanong sa iyong doktor.

  1. Acetylcysteine
  2. Ambroxol
  3. Bromhexine HCL
  4. Butamirate Citrate
  5. Carbocisteine
  6. Dextromethorphan HBr
  7. Dichlorobenzyl Alcohol + Amymetacresol
  8. Guaifenesin

Para sa mas detalyadong listahan ng mga antibiotic para sa ubo, bisitahin ang pahinang ito: Cough and Cold Remedies.
Previous Post
Next Post

About Author

0 comments:

Must Read

loading...