Tuesday, August 16, 2016

Home Remedies Para sa Sakit ng Ulo

gamot sa sakit ng ulo


Gamot sa sakit ng ulo


Maraming sanhi ang pananakit ng ulo. Depende sa sanhi, iba't ibang paraan ang paggamot dito. Pero para sa mga taong madalas nakakaranas ng "normal" na pananakit ng ulo, maaaring gawin ang mga sumusunod na home remedies: